Sosyal Sorumluluk

Ado Yapı tüm iş süreçlerinde, kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyerek, sistemi sürekli gözden geçirerek iyileştirme fırsatları oluşturmaktadır.

Ado Yapı, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlanan , iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen , yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar inşa etmektedir.