İşletme Analizi

Kullanım fonksiyonu belirlenmiş veya belirlenmemiş projenin tüm hukuk, mevzuat, organizasyon alt yapısının hazırlanması, yaklaşık maliyetler ve hasılat hesaplarının öngörüldüğü tabloların oluşturulması, bu doğrultuda hedeflenen yatırımın ticari veya konut alanında verimli olup olamayacağının analiz edilmesi, olmadığı takdirde hasılat hedefini sağlayabilecek alternatiflerin belirlenmesi.