İnşaat Tamamlama

Malzeme fiyatlarının karlılığı önemli ölçüde etkilediği, konut fiyatlarının ise istenilen düzeyde olmadığı veya alıcı bulamadığı günümüz koşulları; yükleniciye ve dolayısıyla arsa, konut sahiplerine mağduriyet yaşatmakta inşaat süreleri uzamakta veya tamamlamamaktadır. Bu noktada Ado Yapı’ya ait olan Yapıdest Destek Sistemi, uzayan veya natamam bekleyen inşaatın, konut alıcılarına, arsa sahiplerine ve yükleniciye oluşturduğu mağduriyeti gidermek adına hareket eder.

Yapıdest Destek Sistemi projeyi inceleyerek tarafların zararını minimize eden bir tamamlama projesi hazırlar ve kabul görmesi halinde inşaatın bitirilemeyen kısmını üstlenip, belirlenen sürede inşaatın bitirilmesini hedefler. Bu tamamlama projesinde ortaya çıkacak hukuki problemleri Yapıdest Destek Sistemi üstlenerek çözüm getirmektedir. Taşeron alacaklarına ve tedarikçi alacaklarına çözüm getirme Yapıdest Destek Sistemi’nin önceliği olacaktır.