Kalite Politikası

Ado Yapı, inşa ettiği projelerde “Toplam Kalite” anlayışıyla kendi sektörünün en güvenilir şirketleri arasında yer almaktadır.

Yasa ve Mevzuat ile birlikte ticaret etiği dikkate alınarak, ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak Ado Yapı’nın yönetim ve kalite politikasını belirlemiştir.

Kalite politikamızı belirleyen temel unsurlar şu şekildedir:

  • Güvenli yaşamın değerinin farkında olarak, tüm hizmetlerimizde emniyet ve güvenliğe önem vererek çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına alıyoruz.
  • Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimine destek oluyor; şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi ve sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu dinamik tutuyoruz.
  • Eğitim ile desteklenilen her işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretiyoruz.
  • Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılayarak, müşteri isteklerini doğru yönlendiriyor ve bu isteklere maksimum düzeyde bağlı kalıyoruz.
  • Zaman Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak işi zamanında bitirme ve teslim etmenin önemini biliyoruz.
  • Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, en üst düzeyde emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlıyor ve en azami düzeyde kullanıyoruz.
  • Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; hem günümüz hem de gelecekteki beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulmasını sağlıyor ve müşterinin memnuniyetlerini, önerilerini ve şikayetlerini etkin bir şekilde değerlendiriyoruz.
  • Tüm iş süreçlerimizde, kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyerek, sistemi sürekli gözden geçirerek iyileştirme fırsatları yaratıyoruz.